Cây kiểng nội thất - Array

Cây kiểng nội thất là cây kiểng được trồng trong chậu có màu sắc, kích cỡ lớn nhỏ tùy thuốc vào vị trí cần đặt để, nhằm mục đích trang trí, tôn vinh một môi trường sinh hoạt.

top