Hoa bó - Array

Hoa bó là hoa cầm tay được bó theo dạng tròn hoặc bó dài, kết hợp với các phụ kiện bó hoa như giấy gói và ruybang thắt nơ

top