Hoa kiểng treo - Array

Hoa kiểng treo là là những hoa kiểng có dáng rũ, cây kiểng được trồng trong những vật dụng có thể treo, móc hoặc đính lên tường nhằm mục đích tạo mảng xanh cho những vị trí hẹp, hay trang trí theo mặt đứng

top