Giống cây trồng - Array

Giống cây trồng đó là cây giống được gieo từ hạt, chiết cành của các giống rau, cây ăn trái.cây giống dược nuôi dưỡng trong túi bầu, chậu trồng trong tình trạng sinh trưởng phát triển ổ định.

top

Giống cây trồng